Service

Posted on by

Hos Tryckluftsindustri AB finns en precisionsbyggd provningsutrustning. Vid behov av översyn och justering kan ni sända mätaren till oss. Den returneras alltid i fullgott skick, som regel redan inom ett par dagar. Ni är välkomna att ringa och prata med vår servicechef Lasse angående priser och förfarande.
 
Enklare service du kan göra själv på ALF Klassikern

• Töm tanken en gång i veckan.

• Klagar kunderna på att det är för lite luft i klockan?
Byt påfyllningsventil. Denna bör bytas en gång om året. Art.nr 5063169.
Service - Påfyllningsventil

 

• Är det svårt att få handtaget att täta mot däcksventilen?
Byt rep sats till handtaget. Art.nr 31 ALF.
Service - Rep sats handtag

 

• Pyser det luft när du hänger tillbaka klockan i skåpet?
Byt rep sats till tratten. Se skiss nedan. Art.nr 32 ALF.
Rep sats tratt

 

Byte rep sats